top of page

Nízkoprahový klub pro děti a mládež

Otevírací doba:

Pondělí         13:00 – 17:00 hod
Úterý            13:00 – 17:00 hod
Středa          13:00 – 17:00 hod
Čtvrtek         13:00 – 17:00 hod

Pátek            13:00 - 15:00 hod (dle předchozí domluvy)

Klub je otevřen pro děti ve věku od 6 do 21 let.

Komu je služba poskytována:

Poskytujeme:

Naší cílovou skupinou jsou děti a mládež pohybující se v Chebu a jeho blízkém okolí ve věku 6 – 21 let, kteří:

 • se ocitli v obtížné životní situaci

 • jsou ohroženi nežádoucími sociálními jevy

 • pasivně tráví volný čas

 • nevyhledávají standardní formy pomoci a péče

 • se chtějí rozvíjet

 • potřebují pomoc a podporu s hledáním zaměstnání a bydlení

 • základní sociální poradenství

 • výchovné, vzdělávací a sociálně aktivizační činnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • sociálně terapeutické činnosti

Naše zásady:

1 / Nízkoprahovost
 • snažíme se o maximální možnou dostupnost služby (klub je otevřen od 13-17 h, tedy v době, kdy uživatel není ve škole a může přijít, uživatelé mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby podle potřeby)

 • služby může využít kdokoli, kdo spadá do naší cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele, pracovníky a chod služby

 • zařízení je umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny

 • pro omezení přístupu uživatele není důvodem pasivita či názorová odlišnost

2 / Bezplatnost
 • služba je bezplatná

3 / Dobrovolnost:
 • pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace

 • pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby 

 • uživatelé mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby podle svého uvážení 

 • uživatel není povinen zapojit se do připravených činností

4 / Anonymita
 • zařízení je umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny

 • uživatel nemusí sdělovat své pravé jméno

 • veškerá dokumentace obsahující údaje o uživateli služby je vedena s jeho souhlasem a uživatel je srozuměn s právem do ní nahlížet

Naším posláním

je doprovázet a podporovat děti a mládež, ve věku od 6 do 21 let pohybující se v Chebu a jeho blízkém okolí, při řešení nepříznivých i každodenních životních situací (např. doma, ve škole, ve vztazích…) a vytvářet bezpečné zázemí pro trávení jejich volného času, a tím usilovat o pozitivní změny v jejich životě.“

Co je naším cílem?

Našim cílem je prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže a zlepšování jejich životní situace.

Dílčí cíle:

 • zajistit uživatelům nekomplikovaný přístup k pomoci (služba je bezplatná, časově dostupná, nejsou požadována osobní data)

 • pomáhat překonávat nepříznivé situace v životě uživatelů

 • vytvářet zázemí pro trávení volného času uživatelů, ve kterém nejsou ohroženi užíváním návykových látek, násilím či jiným omezováním

 • umožnit uživatelům realizaci vlastních nápadů

 • rozvíjet sociální dovednosti

 • neformálním způsobem uživatele vzdělávat a vychovávat

bottom of page