top of page

Projekty

Nadační fond Albert – Počítačová učebna

14. 4. 2021

„Počítačová učebna – aneb cesta ke vzdělání a zaměstnání“

 

Prostřednictvím „Nadačního fondu ALBERT“ získala naše organizace 60 000 Kč na nákup počítačového vybavení, které bude primárně sloužit pro výuku počítačové gramotnosti našich klientů (v současné době i pro účely distanční výuky dětí).

Děkujeme Nadačnímu fondu ALBERT.

Nadační fond Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ – Dobro-káva

27. 8. 2019

Máte rádi vůni a chuť kvalitní čerstvé kávy s příchutí dobrého skutku? My, zaměstnanci Útočiště o.p.s., ano. Přidejte se k nám a dovolte nám uvařit Vám čerstvě namleté espresso, caffé latte, či cappuccino v blízkosti chebského hradu. Zakoupením této kávy nejen uspokojíte své chuťové buňky, ale také finančně podpoříte veškeré aktivity pro děti, které navštěvují Útočiště.

 

Díky Vám jsme se v projektu Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ umístili na 2. místě a můžeme tak zrealizovat náš projekt s kávou.

 

Těšíme se, až vám kafíčko uvaříme

Grantová výzva T-Mobile Mluvme spolu – „Kreativní ekologická zahrada“

18. 9. 2018

V roce 2019 budeme realizovat v rámci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež projekt „Kreativně-ekologická zahrada“ z nadačního fondu T-mobile. V rámci tohoto projektu vybudujeme pro děti zahradu, kde se budou učit tzv. „pěstitelským pracím“, ale zábavnou formou. Vše co si svépomocí vypěstují, to si také odnesou domů.

Hlavním cílem tohoto projektu je:

1) komunikovat s dětmi efektivnějším způsobem (tzn. jinde, než v malé uzavřené místnosti za jedním stolem)

2) učit je manuální zručnosti,

3) předat jim pozitivní vztah k přírodě.

grantiste_2018_foto-768x479.jpg

Naše zahrada Před a Po úpravě:

zahrada-před-768x576.jpeg
zahrada.jpeg
zahrada2.jpeg

Nadační fond Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“

2. 10. 2018

Útočiště o.p.s se umístilo na 3. místě v rámci Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Tímto chceme poděkovat Nadačnímu fondu Tesco za příležitost účastnit se tohoto nadačního programu a zejména všem lidem, kteří hlasovali pro náš projekt „Pomáháme přírodě“. Prostřednictvím 5 460 hlasů jsme získali 10 000 Kč, ze kterých jsme v říjnu 2018 financovali pro děti a mládež z Nízkoprahového klubu Útočiště o.p.s. den v Doubravě u Aše, kdy děti pomáhaly zaměstnancům Lesů ČR, s.p. sázet stromky.

 

Děkujeme, že pomáháte.

cheb-odmena_11985_karlovarsko_h.jpg

Nadační fond Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“

2. 10. 2018

Projekt "Petřík"

 

Jsme přesvědčeny o tom, že pokud se dětem bude dostávat podpory, porozumění a budou dostatečně motivované k tomu, že něco dokáží, potom nebudou mít důvod uchylovat se k rizikovému chování. Celý náš tým již přes dva roky spolupracuje s třináctiletým chlapcem, který zažil za svůj život spoustu životní bolesti a odmítání ze strany vlastní rodiny a svých vrstevníků. Není pro nás vůbec lehké, dívat se na dětský smutek a strach, a proto jsme si díky této grantové výzvě rozhodly, že je načase s tím něco udělat, nebo alespoň se o to pokusit. Získané prostředky z projektu bychom využily na hiporehabilitaci pro Petříka, který má moc rád zvířata, především psy a koně.

Tímto chceme poděkovat Nadačnímu fondu Albert za příležitost účastnit se tohoto nadačního programu a zejména všem lidem, kteří hlasovali pro náš projekt „Petřík“, kdy jsme prostřednictvím Vašich 10 250 hlasů získali pro Péťu 55.000,- Kč, které budou využity na jeho hiporehabilitaci a pořízení pomůcek.

 

16. 1. 2020 – Finanční prostředky byly použity, jak bylo avizováno. Péťa pravidelně docházel za koníky v DDM Sova Cheb, kde působí hiporehabilitační sdružení Vraník. Děkujeme Petře Korelusové ze sdružení za vstřícnost a ochotu.

Petra Péťovu aktivitu shrnula slovy:

„Petr byl od začátku velmi pracovitý. Ke koním přistupoval opatrně a s respektem. Velmi dobře spolupracoval. Koní se vůbec nebál a byl rád za každou chvíli, kterou mohl u koní strávit. Je opravdu velmi šikovný a učenlivý. Po několika hodinách strávených spolu jsme navýšili spíše hodiny pedagogického ježdění,  které  mu dávalo více, než hiporehabilitace. Momentálně zvládá sám jezdit po jízdárně bez doprovodu a zvládá i jednoduché drezurní prvky a práci s kavaletami. I po skončeni akce s Bertíkem jsme Petříkovi darovali zdarma další hodiny.“

Péťa byl u koní spokojený, sám hodnotí, že: „to bylo dobrý“ a dále sděluje, že se naučil nové věci, jako poznat výstroj, čistit koně, nasednout atp. Péťovi projekt pomohl i se zařazením do kolektivu, během návštěv poznal nové děti s podobnými zájmy. Přes to, že finance byly v r. 2019 řádně vyčerpány, bude Péťovi umožněno za koňmi chodit i nadále v r. 2020. Projekt Péťovi tak umožnil vyzkoušet nové aktivity a otevřel dveře k dalšímu poznávání.

45951571_606848116384797_4128962592351715328_n-768x1024.jpg
46130929_424832328049550_6944848532926889984_n-768x1024.jpg

CON.TACT CHEB

2. 4. 2019

Projekt „CON.TACT CHEB“ bude reagovat primárně na problém tzv. „dětí na ulici“ (děti, kteří většinu volného času tráví mimo rodinu, a dostává se jim jen malé podpory dospělých), kdy ze statistik vyplývá, že 91% obyvatel je denně svědkem, jak se děti a mladí lidé „poflakují“ na chebských ulicích. S tímto problémem úzce souvisí také kriminalita, kdy se nezletilí a mladiství podílejí zhruba na jedné desetině násilných trestných činů a případů krádeže vloupáním, a zhruba na pěti procentech prostých krádeží.

V současné době v Chebu a jeho okolí neexistuje žádný podpůrný preventivní program (např. asistent prevence kriminality, terénní pracovník v rámci NNO atd.), který by tuto cílovou skupinu zachytil v jejich přirozeném prostředí, a nabízel alternativy smysluplného a bezpečného trávení volného času.

Jako nezisková organizace poskytujeme již přes 10 let sociální službu „Nízkoprahové denní centrum pro děti a mládež“, nicméně vnímáme, že je to jen zlomek možné prevence a pomoci této cílové skupině.

Kontaktní pracovník bude po dobu deseti měsíců navštěvovat lokality, kde je nejčastější výskyt skupin „rizikové“ mládeže. Kontaktní pracovník bude oslovovat především děti a mladistvé ve věku od 6 do 18 let.

Hlavní pracovní náplní tohoto pracovníka bude po dobu deseti měsíců oslovovat tuto cílovou skupinu, získávat k ní důvěru, používat techniky pro práci s rizikovou mládeží, nabízet alternativy smysluplného a bezpečného trávení volného času, upozorňovat na rizika spojená s kouřením, závislostí na drogách, alkoholu a záškoláctví.

karlovarský-kraj-300x189.jpg
živý-kraj-300x169.png

Výstavba nového dřevěného plotu v historickém objektu Útočiště o.p.s. Cheb

1.3.2023
 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v Karlovarském kraji

 

Děkujeme Karlovarskému kraji za poskytnutí finančních prostředků v hodnotě 150 000 Kč, které byly využity na výstavbu nového dřevěného oplocení, jež je součástí kulturní památky města Chebu.

IMG-20230225-WA0011.jpg
logo-karlovarsky-kraj.png
IMG-20230225-WA0012.jpg
bottom of page